Vrh"B"

Pohled z očí do očí -

Pohled z očí do očí - "Bude to trvat ještě dlouho?"