Vrh"B"

"Necháte mi to ucho? Dlouhé není, tak mi ho nepotahujte!"